Historia firmy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „PRIMART” Marek Łukasiewicz powstało we wrześniu 1995 roku w miejscowości Duczki k. Warszawy.

Początkowo była to niewielka firma rodzinna, która na przestrzeni lat stała się niezależnym średnim przedsiębiorstwem produkującym szeroką gamę wyrobów ciastkarskich. Cechuje nas zaangażowanie we współpracę z partnerami handlowymi a ciągła kooperacja właścicieli z pracownikami pozwala na produkcję na jak najwyższym poziomie jakościowym oraz elastyczność w zagwarantowaniu konkurencyjnych cen.

Misją firmy jest dążenie Właścicieli oraz wszystkich pracowników P. P. H. PRIMART Marek Łukasiewicz, aby produkt finalny trafiający do odbiorcy był nie tylko bezpieczny ze zdrowotnego punktu widzenia, co wymagane jest prawem. Staramy się by wyprodukowane przez nas wyroby były zawsze najwyższej klasy, co wpływa na satysfakcję i lojalność klientów, przekuwając się jednocześnie na rosnącą rozpoznawalność i renomę przedsiębiorstwa.

Nieustanne inwestycje w park maszynowy oraz w rozwój zasobów ludzkich przyczyniają się do sprostania potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów. W 2013 roku firma P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz dzięki częściowemu dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 , doposażyła jedną z linii technologicznych w automatycznego robota zbierającego ciastka. Jest to jedna z kilku tego rodzaju maszyn w Polsce!

Nieustannie projektujemy nowe wyroby – słuchamy opinii naszych klientów, bacznie obserwujemy trendy w branży, czerpiemy z potencjału pracujących z nami ekspertów z różnych dziedzin, aby stworzyć produkty najwyższej jakości.

Klientom oferujemy kompleksową pomoc projektową w tworzeniu i wdrażaniu do sprzedaży nowych produktów – poczynając od wstępnego przeglądu wyspecjalizowanych zapytań ofertowych, poprzez dobór i modyfikację surowców, następnie wieloetapowe próby technologiczne i szacowanie finansowe, na dostarczeniu nowego towaru do klienta kończąc.

Innowacyjność produktowa jest dla nas standardem!

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesu pakowania na linii produkcyjnej ciastek”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa. Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Poziom dofinansowania z EFRR: 40%

Beneficjent: P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz

Numer umowy: RPMA.01.05.00-14-232/10-00

siedziba-primart

Siedziba i główny zakład produkcyjny P.P.H Primart Marek Łukasiewicz
w miejscowości Duczki.

Klienci w Polsce

Nasze ciastka można kupić na terenie całego kraju, w różnych sklepach i sieciach. Na pewno kojarzysz te marki!

primart-firmy

Klienci w Europie

Wyroby P.P.H. PRIMART są również obecne na rynkach zagranicznych. Jakość produktów została doceniona już w 12 państwach na kilku kontynentach.

mapa-swiata-primart

Jakość produktów

Wdrożyliśmy międzynarodowy standard bezpieczeństwa produktów spożywczych IFS, który świadczy o tym, że produkowane przez nas wyroby są nie tylko w najwyższym stopniu bezpieczne, lecz także jakość każdej partii produkcyjnej jest powtarzalna.

Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością jest rokrocznie potwierdzane przez niezależną zewnętrzną akredytowaną jednostkę certyfikującą SGS oraz kilkukrotnie w ciągu każdego roku przez audyty sieci handlowych, z którymi współpracujemy.

Naszym klientom możemy zagwarantować produkty wysokiej jakości poprzez ciągły wewnętrzny controlling dostarczanych surowców czy materiałów opakowaniowych, a także produktów opuszczających linię produkcyjną. Wszyscy dostawcy  współpracujący z P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz są zatwierdzani raz w roku oraz na bieżąco monitorowani. Wszystkie surowce przez nas używane są ściśle wyselekcjonowane i nie zawierają składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

Korzystamy z tłuszczu palmowego pochodzącego z plantacji o zrównoważonej produkcji (RSPO- Roundtable on Sustainable Palm Oil) w modelu B&C GreenPalm (Book&Claim). Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zaoferować wyższe modele MB (Mass Balance) oraz SG (Segregated).

Oferujemy możliwość wyprodukowania koszernych wyrobów ciastkarskich. Współpracujemy z akredytowanymi zewnętrznymi laboratoriami krajowymi których analizy zaświadczają o bezpieczeństwie produkowanych w P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz wyrobów.

Koncentracja na kliencie

Uzyskanie satysfakcji klientów jest naszym nadrzędnym celem.

Doskonalenie

Nieustanne ulepszanie produktów, w trosce o to, by były konkurencyjne a ich sprzedaż utrzymywała przedsiębiorstwo i zatrudnionych w nim pracowników.

Kontrola jakości

Surowce, opakowania oraz wyroby sprawdzane wewnętrznie, jak również w zewnętrznym laboratorium.

Odpowiedzialność

Najwyższe kierownictwo oraz każdy z pracowników z osobna realizują wspólnie wytyczone cele jakościowe na partnerskich zasadach

Efektywność

Modernizacja parku maszynowego oraz ustawiczna edukacja personelu pozwala na podnoszenie wydajności wszystkich procesów.

Bez GMO

Nie używamy składników pochodzenia GMO w naszych wyrobach.